Rekomended: Etsa-Puwera ni Jun Cruz Reyes

Etsa-Puwera, nobela ni Jun Cruz Reyes
Etsa-Puwera, nobela ni Jun Cruz Reyes

ETSA-PUWERA ni Jun Cruz Reyes

Kategorya: Fiction-Novel

Wika: Filipino/Tagalog

Taon ng publikasyon: 2000

Etsa Puwera

Kuwento ito tungkol sa mga taong laging nasa laylayan lamang ng kapangyarihan. Mga minorya sila noong panahon ng mga Kastila. Mga Ilustrado sila, na alanganing Filipino o Indio, o lider kaya ng kulto.

Kuwento rin ito ng mga taong may kapansanan sa katawan. Sila na hindi maganda o buo, sa pamantayan ng “normal” ng lipunan. Sila na salat sa pinag-aralan, at salat sa kabuhayan. Silang lahat sa loob ng daang taon, silang mga etsa-puwera. Silang namumundok pa rin hanggang sa ngayon sa paghahanap ng laya. Silang nagsusulat para may makausap. Noon at ngayon, sila ang mga etsa-puwera, kabahagi ng lipunan pero laging tinatapakan.

Advertisements

3 thoughts on “Rekomended: Etsa-Puwera ni Jun Cruz Reyes

    1. Hi Reich,

      Thanks for dropping by. J.C. Reyes’ novels can be purchased from Balay Kalinaw at the University of the Philippines-Diliman. Etsa-Puwera is a full-sized novel that costs 440/450. UP students have a discount at Balay Kalinaw, so you might want to ask a friend from UP to buy the book for you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s