Rekomended: Tugmaang Matatabil: Mga Akdang Isinulat sa Libingan ng mga Buhay ni Axel Pinpin

Tugmaang Matatabil, mga tula ng makatang si Axel Pinpin
Tugmaang Matatabil, mga tula ng makatang si Axel Pinpin

Tugmaang Matatabil: Mga Akdang Isinulat sa Libingan ng mga Buhay ni Axel Pinpin

Publikasyon: 2008

Mula sa introduksyon:

Ang Makata Bilang Bilanggong Pulitikal

Isang kagilagilalas na pakikipagsapalaran: pagkatapos ng interogasyon noong gabi ng 28 Abril 2006, hinamon si Axel Pinpin ng mga dumakip sa kanya na bumigkas siya ng tula (nakaabot kahit sa kaaway ang kanyang reputasyon bilang kabataang makata) habang nakapiring ang mga mata, nakaposas sa likod at nakatutok ang baril sa sentido.

At tumula si Axel:

Madilim. Alangang mapusyaw na abuhin at itim.

Madilim. Madilim at itim ang yumakap na piring.

Tumutulo itong uhog sa sangsang ng amoy ng tinta

Ng diyaryong itinakip, ipinulupot sa aking mukha

At saka waring nilingkis ng ulupong na pandikit

Ang nalalabing ilaw ng gabing ayaw maidlip.

(“Unang Gabi ng Interogasyon”)

-Gelacio Guillermo

Isang piling tula:

Apihin ang Api

Biyakin tulad ng bao ang kanilang hanay.

Higpitan ang kaliwa’t luwagan ang nasa kanang kamay,

Mas magaling kung pipiliin ang mura sa magulang,

Huwag manghihinayang; huwag manghihinayang.

Hayaang magkagulo hanggang maghiwa-hiwalay.

Ang pagkamakasarili nila’y siyang magbibigay

Ng tamis sa ating binukayong tagumpay.

Kayuring tulad ng niyog ang lakas ng mahihirap.

Kayod, kudkod; kalaping lahat ng masisipag.

Hala kayod, kudkod pa; isagad sa balat.

Huwag mahabag, huwag mahahabag.

Ang pawis nila’y pinakamainam na alak,

Ang dusa nila’y pulutang masarap

Sa pagkalango nating sa kapangyarihang hangad.

Pigaing tulad ng gata ang pawis ng dukha.

Isa, dalawang piga; ihiwalay ang kakang-gata.

Kung maaaari’y tatlo, apat hanggang kumatas ang luha.

Huwag maawa, huwang maaawa.

Ang pinagpaguran nila’y siya nating tuwa,

Ang pighati nila’y s’yang pasinaya

Sa pagpipiging nating sila ang may likha.

Hala! Biyakin, kayurin, pigain pa!

Apihin, apihin! Dustahin ang aba!

Walang itatapon, walang ibabasura;

Dambungin ang lahat, walang ititira.

Kaapihan nila ay karukhaang kanial,

Pagkabusabos nila’y sa ati’y pagpapala

Ng biyaya ni Bathalang api ang sumasamba.

Suportahan natin ang mga makata at manunulat na katulad ni Axel Pinpin. Ngayon, higit kailanman, kailangang bigyan ng espasyo ang kamalayang progresibo at mapagpalaya. May mga kopya pa ng librong ito sa Bookay-Ukay, sa Maginhawa St. malapit sa UP.

Advertisements

4 thoughts on “Rekomended: Tugmaang Matatabil: Mga Akdang Isinulat sa Libingan ng mga Buhay ni Axel Pinpin

  1. magaganda talaga ang tula sa librong ito, kaya di baleng medyo nagutom ako noong araw na binili ko, mahalaga ay magkakopya na. salamat sa pag-daan. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s