Pag-bubuo

Patay? Hindi pa, hindi pa. Panahon ng pag-bubuo at pagpapahinga.

Katahimikan bago ang panibagong sigwa.

At paghahanda sa parating na mga agos sa disyerto.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s