{Poetry – Filipino} Komyun v. 1

Komyun v. 1

Marius Carlos, Jr.

Galing ako sa mundong iisa ang tinig,
Tinig na may buong linaw at lakas.
Buong tapang na sumusulong, sa
kabundukan, nayon at siyudad.

Magulang ko’y si Ka Raldo at Ka Nena,
Kwento nila’y mahigit daang taong
Himagsikan. Hindi napagod
hindi tumigil, pwersang bayan
hindi nagpakitil.

Walang estadong mas malakas pa
sa masa nito. Walang masang mahina
sa kolektibong pagkilos nito. Tayo
ang pwersang lipunang pilit
dinadaganan ng batas at armas.

Ang asul na langit ay alay ng mapulang
nakaraan, nakaraang namunga na
at ating inani. Inani na ito ng aking
magulang, aking mga anak, at aking
mga apo sa tuhod.

Ang Komyun ng mga bansa’y nagkaisa,
bagama’t may kaaway pa ring nakahalo
sa kanila. Ang Komyun ang lumutas
sa pangunahing problema, ang pagkayas
sa lakas-panggawa para lamang sa tubo
ng uring marahas.

Ilang diktadurya na rin ang nakalipas,
bago namulat ang kalakhang gitna,
sa kanilang estadong proletaryado,
kaya sila’y naghimok at nangahas,
agawin ang pwersang produksyon
sa uring puro dahas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s