{Poetry} Ang Nilupig

ANG NILUPIG

Naglalakad pauwing kalahati ang katawan
Laman, buto, dugo, nasaan?
Naroon! Naiwan sa lamesa
at upuan, kasama ang
memo ng HR ukol sa
habitwal na pagkahuli
sa opesina.

Noong araw na nabiyak ang aking bungo,
Napansin ng boss ko na matamlay
Ako sa trabaho.

“INCIDENT REPORT!” sigaw niya mula sa trono.

Tuluyang nalusaw ang dugtong
ng kaliwa’t kanan at
umagos na parang jelly ang
aking katinuan.

Humuni nang humuni ang aking telepono.
parang ayaw kong buksan dahil
parang alam ko na ang patutunguhan
ng malabo-malinaw na usapan.

“Kuya,” bungad ng pipit na boses
sa kabilang linya, sa
kabilang bayan, sa likod ng
bukid na hindi amin, sa
bahay na aming inuupahan.

“Ano iyon?”

Ngunit alam ko na na ang kaniyang sagot.

Hindi na mabilang na uri ng pangangailangang
Nagsusumigaw lahat ng haplos at aruga.
Mula sa tanging taong may daliring nakapatong
Sa mapagkunwaring kasaganahan.

“Si nanay,”

Naaalala ko ang aking payak na kabataan,
sa ilalim ng bayabasan sa piling ng mga
kaibigan walang alam, sa mundong
malupit at puno ng kakulangan.

At ngayon:

“Si nanay, wala na.”

Ang telepono ko’y naginit at
umusok – singinit ng
impyernong walang itsura o
ngalan.

Sa ilalim ng aking nabiyak na
Utak, nalusaw ang aking pisngi,
ngipin at panga.

Nalutong maigi ang aking leeg, balikat
at braso.

Napatunganga na lamang ako sa teleponong
nahulog at nabasag sa sahig.

Nais ko sanang umuwi dahil
masama ang aking pakiramdam.

Nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa aking
laman loob.

Lumapit ang aking manedyer at may binulong
Sa isang natitira ko pang tainga

sabi niya –

“Napakabaho ng nasusunog na laman-loob mo!
Hindi ka namin kailangan,
lumayas ka na rito!”

At dito nahulog ang kalahati
ng aking dibdib, at sumambulat
sa sahig ang isang baga, aking puso,
at maliit na sakong may halong berdeng suka
at hamburger na kinain ko kanina.

Uuwi na ako samin.

Kailangan ko pang magpagaling.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s