(2009) Ang Kritisismo ay Pilosopiya

Ang kritisismo, o ang paglalapat ng teorya o mga tinaguriang “framework” ay isang uri ng pag-iisip o pagbasa sa mundo. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagbasa sa mundo; ngunit ang realidad ay iisa. Ninanais natin na makita ang materyal na realidad sa kabuuan nito.

Isa po akong iskolar ng literatura, kultura at midya. Higit sa lahat, gusto kong marinig ang mga ideya niyo.

2016- Ang Kritisismo ay Praktika

Sinimulan ko ang blog na ito noong 2009, ngunit hindi ako nakapagpatuloy magsulat dahil sa trabaho at pamilya. Sa aking pagbabalik nais kong mas maging regular ang paglalapat ng gahum at pilosopiya sa panahon ng permanenteng krisis sa ating bansa.

Padayon sa lahat ng makakabasa nito!

Social media? Connect with me at http://www.facebook.com/mj.carlos.100 or twitter.com/mdcarlosjr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s